2020-04-22
سیکس پک در سی روز با حرکت پلانک واک آپ

پلانک واک آپ

در حالت پرس در مقابل یک جعبه ، نیمکت و یا کاناپه قرار بگیرید. دستتان را روی آن قرار داده و شکمتان محکم نگه دارید. به عقب برگردید و
2020-04-22
حرکت پلانک شکم

حرکت پلانک

حرکت پلانک تمرینی عالی برای تقویت عضلات مرکزی بدن است. به منظور افزایش شدت این تمرین می توانید یک پای خود را از روی زمین بلند کنید و یا حتی یک پا و دست مخالف را هم زمان از روی زمین بلند کنید. می توانید برای افزایش مقاومت حرکت پلانک صفحات سنگینی را پشت خود ببندید. مراقب باشید قسمت میانی بدنتان در حین تمرین خم نشود.
2019-11-04
آشنایی با انواع حرکات پلانک

آشنایی با انواع حرکات پلانک

انواع حرکات پلانک یکی از بهترین روش های تقویت عضلات مرکزی و شکم محسوب می شود. شاید به ظاهر پلانک یک تمرین ساده به نظر برسد ( اساسا حرکت شنای استاتیک است ) ، اما نگهداری بدن خود در موقعیت پلانک آسان نمی باشد. طولی نمی کشد که متوجه خواهید شد هر چه برای مدت زمان طولانی تری در حالت پلانک بمانید ، این تمرین سخت تر می شود. افزایش مدت زمان نگهداری پلانک و یا تعداد تکرارهایی که در مدت زمان مشخص شده انجام می دهید ، نکته کلیدی در تقویت نیم تنه می باشد.
2019-06-10
حرکت پلانک از بغل

حرکت پلانک از بغل

حرکت پلانک تمرینی عالی برای تقویت عضلات مرکزی بدن است. به منظور افزایش شدت این تمرین می توانید یک پای خود را از روی زمین بلند کنید و یا حتی یک پا و دست مخالف را هم زمان از روی زمین بلند کنید. می توانید برای افزایش مقاومت حرکت پلانک صفحات سنگینی را پشت خود ببندید. مراقب باشید قسمت میانی بدنتان در حین تمرین خم نشود.