2020-07-12
تاثیر چرخه کربوهیدرات

تاثیر چرخه کربوهیدرات در بدنسازی

به عنوان یک بدنساز شما باید به نسبت مناسبی از پروتئین ، کربوهیدرات و چربی های سالم استفاده کنید تا بتوانید تمرینات خود را بهبود دهید و بدنتان را قوی سازید. اما هنگام از بین بردن چربی ،  کاهش کالری و کربوهیدرات می تواند مشکل ساز باشد. ممکن است بلند کردن وزنه های سنگین برایتان دشوار باشد. چرخه کربوهیدرات راهی برای از دست دادن چربی و افزایش نیروی مورد نیاز در حین تمرینات است.