2019-06-15
پروتئین کازئین

پروتئین کازئین

کازئین یک نوع پروتئین است که از شیر گرفته می شود. در حقیقت تا 80 درصد پروتئینی که در لبنیات یافت می شود از کازئین تشکیل شده است و 20 درصد باقی مانده پروتئین وِی است. کازئین پروتئینی دیر هضم و دیر جذب است و در معده توده های پروتئین کوچکی ایجاد می کند که برای هضم شدن 5 تا 7 ساعت زمان می برند. ویژگی بسیار خوب کازئین این است که ضدکاتابولیک می باشد. یعنی از تخریب عضلات جلوگیری می کند و به دلیل دیر هضم بودن ، جریان پایداری از آمینو اسیدهای مورد نیاز عضلات را برای مدت زمانی طولانی برقرار می سازد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از بهترین مکمل های پس از تمرین است.