2020-02-15

محاسبه میزان کالری دریافتی

روزانه شما باید کالری بیشتری نسبت به کالری دریافتی بسوزانید تا سریعا تاثیرات روند چربی سوزی را مشاهده کنید. کاهش میزان کالری از طریق ورزش ، رژیم غذایی سالم و سطح هورمون سالم منجر به چربی سوزی و تناسب اندام می گردد. با این حال ، پیدا کردن یک فرمول کامل کار دشواری نیست و می توانید وزن بدنتان را ( پوند ) *15 کنید تا میزان کالری نگهدارنده را محاسبه کنید. این فرمول کاملی نیست ، اما به معادلات پیچیده تر برای ارائه یک نقطه شروع به اندازه کافی نزدیک خواهد بود. به عنوان مثال وزن شما 200 پوند است. 200*15=3000 ، این عدد برآوردی از کالری است  که شما می خواهید برای حفظ سلامت فعلی خود استفاده کنید.