2020-02-15
محاسبه میزان کالری دریافتی

محاسبه میزان کالری دریافتی

روزانه شما باید کالری بیشتری نسبت به کالری دریافتی بسوزانید تا سریعا تاثیرات روند چربی سوزی را مشاهده کنید. کاهش میزان کالری از طریق ورزش ، رژیم غذایی سالم و سطح هورمون سالم منجر به چربی سوزی و تناسب اندام می گردد. با این حال ، پیدا کردن یک فرمول کامل کار دشواری نیست و می توانید وزن بدنتان را ( پوند ) *15 کنید تا میزان کالری نگهدارنده را محاسبه کنید. این فرمول کاملی نیست ، اما به معادلات پیچیده تر برای ارائه یک نقطه شروع به اندازه کافی نزدیک خواهد بود. به عنوان مثال وزن شما 200 پوند است. 200*15=3000 ، این عدد برآوردی از کالری است  که شما می خواهید برای حفظ سلامت فعلی خود استفاده کنید.