2019-12-09
خواص مصرف کربوهیدرات پس از اتمام تمرین

خواص مصرف کربوهیدرات پس از اتمام تمرین

دلیل اصلی مصرف کربوهیدرات پس از تمرین بازیابی گلیکوژن موجود در عضلات است که در طول تمرین خود مصرف کرده اید. در هنگام انجام تمرینات بدنسازی منبع اصلی انرژی شما ، گلیکوژن موجود در عضلات است و باید بدانید گلیکوژن نوعی از گلوکز است که در عضلات ذخیره می شود. در حقیقت گلیکوژن از زنجیره بلندی از مولکول های گلوکز با شاخه های متعدد تشکیل شده است.
2019-06-18
زمان مصرف کربوهیدرات

زمان مصرف کربوهیدرات

زمان مصرف کربوهیدرات برای بهبود عملکرد بسیار اهمیت دارد. به طور کلی ، وقتی کربوهیدرات را در زمانی مصرف کنیم که بدنمان برای مدیریت آن آماده‌تر است ، بدنمان بهتر کار می‌کند. این زمان ، معمولا صبح‌ها و بعد از ورزش می‌باشد.
2019-06-17
کربوهیدرات در بدنسازی

کربوهیدرات در بدنسازی

در برنامه های غذایی کربوهیدرات ها اغلب نادیده گرفته می شوند. اگر کربوهیدرات به درستی استفاده شود منجر به رشد عضلات ، جلوگیری از زوال عضلات و حتی بهبود متابولیسم بدن می گردد. به منظور یادگیری بهترین نحوه استفاده از کربوهیدرات ابتدا باید یاد بگیرید که کربوهیدرات ها چگونه توسط بدن استفاده می شوند.