2019-06-15
آلفا لیپوئیک اسید

آلفا لیپوئیک اسید

آلفا لیپوئیک اسید ترکیبی است که به طور طبیعی در داخل هر سلول بدن یافت می شود. بدن انسان برای تولید انرژی به منظور انجام فعالیت های مختلف به آلفا لیپوئیک اسید نیاز دارد. آلفا لیپوئیک اسید گلوکز ( قند خون ) را به انرژی تبدیل می کند. اسامی دیگر آن عبارتند از : اسید لیپوئیک و اسید تیوستیک. اسید لیپوئیک آلفا همچنین یک آنتی اکسیدان است ، ماده ای است که مواد شیمیایی مضر به نام رادیکال های آزاد را خنثی می کند.