2019-06-15
مکمل ZMA

مکمل ZMA

مکمل ZMA ترکیبی از مواد معدنی نظیر روی مونومتیونین آسپارتات ، منیزیم آسپارتات و ویتامین B6 می‌باشد. روی یکی از مواد معدنی ضروری می‌باشد که توسط 100 آنزیم در بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای فعالیت های بیوشیمی بدن ضروری می‌باشند.