علی عبدالملکی

مقام: عضو تیم ملی بدنسازی ایران/قهرمان مسترالمپیا آماتور 2018 کره/قهرمان پرورش اندام کشور/ قهرمان چندین دوره تهران

اینستاگرام