مرتضی روشن ضمیر

مقام: اوورال مسابقات جهانی اسپانیا 2018/ مسترالمپیا هند 2017/ اوورال قهرمانی آسیا 2011

اینستاگرام